Elastolit 001 Noxout - 7,5x1m

Art.nr.:
50966091

Svetsad tätskiktsmatta med luftrenande egenskaper för exponerade tak. NOXOUTs skifferyta är belagd med titandioxid som tillsammans med UV ljus fungerar likt en katalysator, vilken reducerar kväveoxidkoncentrationen (NOx) i luften. Produkten är huvudsakligen avsedd för nyproduktion och kan installeras på det flesta förekommande underlag som t.ex. mineralullsisolering, betong, råspont/plywood. Produkten är godkänd som underlag för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel. Elastolit 001 är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

Antal m² per rulle: 7,5 m²
Antal per pall: 20 rullar

Produktdata

Underlag

Överbyggnad

Miljöbedömningar

Video