YEP2500 Duo - 15x1m

Art.nr.:
5037001

Tätskiktemembran för klistring i varmasfalt. YEP 2500 Duo utgör det undre lagret i Duolit Classic, 2-Lagssystem för yttertak. Produkten används även i 2 lager i TP Duo Classic, 2-Lagssystem för inbyggda konstruktioner.