ASFALTPRIMER TREBOLIT 5 L

Art.nr.:
60810

Trebolit Asfaltprimer är avsedd för förbehandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras. Används även till grundning av äldre papptak som skall strykas med Trebolit Takmassa. Innehåller vidhäftningsmedel, fäster på fuktiga ytor.