H-LIST

Art.nr.:
60DP5300

Hålkälslist av polymermodifierad bitumen för anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare m.m i parkeringshus.