Noxout

Hållbara tak

Noxout - luftrenande takpapp

Hur kan ditt tak rena vår luft?

Varje dag utsätts vi för skadliga utsläpp. Trafik och industri släpper ut kväveoxider (NOx) som orsakar stora luftföroreningar och skapar hälsoproblem.Utsläppen av NOx-partiklar är stadigt stigande. Trebolit Elastolit NOXOUT är ett tätskikt för tak som neutraliserar NOxpartiklar. NOXOUT är belagt med titandioxid vilken tillsammans med solens UV-ljus omvandlar NOx-partiklarna och därmed renar vår luft.

Om Kväveoxid (NOx) och hur Trebolit Elastolit NOXOUT fungerar

Kväveoxider (NOx) är luftföroreningar i form av avgaser från fordon och industri som är skadliga för människor och miljö. Trebolit Elastolit NOXOUT är belagd med ett skiffer som fungerar likt en katalysator, vilken reducerar kväveoxidkoncentrationen i luften. En katalysator är ett ämne som utan att förbrukas ändrar förutsättningarna för en kemisk reaktion genom att öppna alternativa reaktionsvägar.

 

Med hjälp av uv-ljus och NOXOUT-skiffret på taket omvandlas kväveoxiderna till nitrat som istället blir till näring för växter. En katalysator, i detta fall Titandioxid (TiO2) påskyndar reduceringen av NOx betydligt och gör att reaktionerna kan ske vid en betydligt lägre temperatur och mycket snabbare.

Ett 1 000 m2 stort NOXOUT tak neutraliserar varje år NOx-partiklar motsvarande ca 17 500 mils bilkörning. För att få samma reningseffekt med vår tidigare luftrenande produkt krävdes ett 6 000 m2 stort tak. Baserat på personbil med miljöklass Euro 5