Hållbara tak

Gröna tak

Varför inte ge taket mer än en funktion?

Taket är en del av klimatskalet men kan samtidigt vara mycket mer. Gröna tak och sedumtak kan användas på både låglutande och lutande takytor. 

De gröna taken integrerar byggnader i den omgivande miljön och ger ett bättre stadsklimat. Skadliga partiklar fångas upp och klimatpåverkan minskas eftersom växterna på taket binder koldioxid. Taket får en bättre ljuddämpande effekt tack vare jord, moss /sedum som är svårare att uppnå med andra takbeklädnader. Gröna tak fångar även upp regnvattnet så att avrinningen till dagvattensystemet utjämnas, detta kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda.

Godkända tätskiktssystem

Valet av tätskiktssystem är beroende av lutningen.

Moss-sedum (lutning < 3,6°)

alt 1a: 2-lag TP Duo Classic (YEP 2500 + YEP 2500) klistras*
alt 1b: 2-lag TP Duo (YEP 3500 + YEP 3500) svetsas*
*Övre lag kan bytas mot produkt belagd med skiffer (SEP)

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)

alt 1a: 2-lag Duolit Classic (YEP 2500 + SEP 4000) klistras
alt 1b: 2-lag Duolit (YEP 3500 + SEP 5500) svetsas

alt 1c: 2-Lag Duolit Nordic (UM + Nordic) Svetsas
 

Leverantören av vegetationsskiktet ska avgöra behovet av rotskydd.

Trygghet på många plan

Alla våra tätskiktssystem är godkända av AB Tätskiktsgarantier i Norden (www.tätskiktsgarantier.se). Detta innebär att våra entreprenörer som är anslutna till TÄTSKIKTSGARANTIER™ alltid erbjuder ett 15-årigt trygghetspaket. Premien för ansvarsutfästelsens hela 15-åriga period betalas in i förskott av Trebolit till ett svenskt försäkringsbolag. Tryggare än så kan det inte bli!

För ytterligare fördjupning i gröna tak kan du läsa mer på http://gronatakhandboken.se/