Asfaltborste

Art.nr.:
50604101

Asfaltborste för t.ex applicering av varmasfalt och primer.