NWP Solar Infästningsplatta IP360 - 360x360

Art.nr.:
SO360360

Infästningsplatta IP360 

Infästningsplatta för solpanelssystem för låglutande och platta tak under 14 grader (1:4) taklutning med bitumen tätskikt. Infästningsplattan fästs mekaniskt till underlaget med minst fyra infästningar, en i varje hörn. Infästninsplattan installeras på nyproduktion och renovering.

Nordic Waterproofing Solar är ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt system för mekanisk infästning av solpanelsinstallationer på låglutande tak med bitumentätskikt.