Insticksbrunn Komplett

Art.nr.:
50970201

Takbrunn för renovering av platta och låglutande tak klädda med takpapp. Insticksbrunn Komplett är försedd med förmonterad intäckningskrage under brunnsflänsen samt medföljande cylinder lövfångarsil. Tillverkad och provad enligt SS EN 1253-2 och uppfyller kraven enligt TÄTSKIKTSGARANTIER™s riktlinjer. Den medföljande baktryckspackningen monteras på insticksbrunnens tappstycke och skapar en säker tätning mellan befintlig- och ny takbrunn. Renovering med insticksbrunn innebär en reducering av ursprunglig brunnsdimension och därmed också reducerad flödeskapacitet, den lägre flödeskapaciteten kan kompenseras genom att montera en lövfångarsil med högre flödeskapacitet, ex vis. Låsbar lövfångarsil 50973001. All invändig takavvattning ska dimensioneras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031. Dimensioneringsprogram och projekteringsvägledning för takavvattning finns under Teknik/systemlösningar.

Antal per pall: 50 st

Produktdata