Duolit tvålags tätskiktssystem för låglutande och platta tak.

Godkänd att installeras på alla förekommande underlag som t.ex. mineralull, råspont/plywood och befintligt tätskikt. Väl lämpat som underlag för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel.