Från förstudie till förvaltning - Byggprocessens 5 faser

Här finner du den information du behöver oberoende av var i byggprocessen du befinner dig just nu. Kvalitetssäkrade lösningar anpassade till svenska byggregler och branschstandarder.

 

 

Idéfas och förstudie

Ett väl definierat byggprojekt med en tydlig målbild brukar lägga grunden till ett lyckat projekt. Här ger vi några förslag på saker att ta i beaktande redan i projektets idéfas för att underlätta under projektets gång.

Takets användningsområde

Ett exponerat tak är den traditionella lösningen de flesta i branschen behärskar. Tak med överbyggnad i någon form blir allt vanligare. En överbyggnad kan t ex bestå av moss-sedum, solpaneler eller trätrall. Dessa tak kräver att du redan i förstudien tar den adderade brukslasten och ökade underhållet i beaktande. Innergårdar och parkeringsdäck är exempel på tyngre inbyggda konstruktioner som ställer höga krav på både utförande av tätskikt och den bärande konstruktionen.

Hållbarhet

Byggnadens klimatavtryck är en av de viktigaste faktorerna när du påbörjar ett nytt byggprojekt. Ska ingående komponenter vara bedömda i t ex Byggvarubedömningen eller Sunda hus? Ska byggnaden uppfylla särskilda krav? Frågorna är många. Du finner vårt hållbarhetsarbete och EPD:er här   

Takavvattning

En väl utförd takavvattning framtidssäkrar taket och byggnaden från läckage och andra skador. I en tid när vårt väder blir mer extremt och regn och skyfall blir allt mer intensiva är det extra viktigt att takets avvattning blir korrekt dimensionerad och installerad. Det gäller allt från hur takytan och ränndalar utformas till var takbrunnar placeras och vilken dimension dessa har. Dimensionering av takavvattning ska utföras enligt SS-EN 12056-3 och SS-824031, vilka avhandlar dimensionering av dagvattensystem för självfall samt beräkning av sannolik regnintensitet. Takbrunnar och bräddavlopp ska vara provade enligt SS-EN 1253-2. Dimensionera takavvattning här: Takavvattning

Teknisk rådgivning

Boka in ett möte med en av våra rådgivare för en tidig avstämning om vad som är tekniskt möjligt, och diskutera vilka fallgropar och garantier det finns med olika funktionella tak och lösningar för att tänka rätt inför ert kommande projekt. Kontakta oss         

Projektering och konstruktion

Vår samlade erfarenhet och kompetens står till förfogande för allt som du kan behöva under projektering, konstruktion och föreskrivning av rätt tätskiktslösning. 

Systemlösningar

Vi tillhandahåller ritningsmaterial och dokumentation kring våra system och lösningar i form av projekteringsvägledningar, ritningsmaterial, och rekommenderade konstruktionsmaterial, enkelt och lättåtkomligt bland vår dokumentation.  

Branschledande garantier

Vi erbjuder omfattande garantier från 10 år till 15 år. Garantier som omfattar såväl material som följdskador och entreprenörens arbete. Läs om våra garantier 

Hållbara produkter och system med EPD:er

Ett hållbart val är ytterst att välja produkter med lång hållbarhet och det garanterar vi med marknadens ledande garantier. Men vi jobbar också mot en minskad klimatpåverkan i alla delar i vår verksamhet och har EPD:er för många av våra produkter. Och kontakta oss gärna om du har frågor som rör hållbarhet, vår produktion eller olika tätskiktslösningar. 

Föreläsningar och utbildningar för konstruktörer

Boka en föreläsning eller anmäl dig till en av våra korta utbildningar för konstruktörer så står du bättre rustad inför kommande uppdrag och kan bidra till att allt fler av dina uppdragsgivare med rätt tätskikslösningar kan frigöra de dolda funktionella värdena för alla outnyttjade tak i sitt fastighetsbestånd. Kontakta oss för att diskutera utbildningar 

Varuprover

Beställ gärna varuprover av de produkter du är nyfiken på och vill se i verkligheten. Kontakta oss  

Personlig expertis och rådgivning

Kontakta oss gärna för personlig rådgivning eller som bollplank för att diskutera och få rekommendationer på lösningar, produktval, titta på och diskutera ritningar, regelverk, avrinningskapacitet eller ännu mer riktigt tekniknördiga frågor. Vi har lång erfarenhet av enormt många projekt och gillar utmaningar. Vi kan ta det över telefon, på Teams, på plats hos er eller hos oss. Det som funkar bäst för dig. Kontakta oss

Referensbesök för att se tekniska lösningar live

Ibland kan det vara förlösande att se något live för att bli inspirerad och tänka rätt när man löser ett problem. Eller konstatera att det är klokare att tänka om. Oavsett syfte så tar vi gärna med dig på besök till ett befintligt tak som motsvarar ditt projekt och dina funderingar. Kontakta oss

Upphandling

Att handla upp tätskiktsentreprenad är komplext. Vi har lång erfarenhet av upphandlingar och kan stötta dig i upphandlingsprocessen både inom LOU och vid direkt upphandling. Varje år hjälper vi många verksamheter att säkerställa att förfrågningsunderlag blir korrekta och att rätt utförande, garantier och omfattning säkerställs.

Rätt utförande av certifierade entreprenörer garanterar tätskiktets funktion

För att säkerställa kvalitet i hela projektet samarbetar Mataki endast med auktoriserade takentreprenörer. De entreprenörer som vi samarbetar med utbildas och utvärderas varje år. Våra taktekniker gör varje vecka både planerade och oanmälda kvalitetskontroller på våra auktoriserade entreprenörers arbetsplatser. Allt för att säkerställa korrekt utförande och längsta möjliga hållbarhet på det färdiga taket. Hitta din takentreprenör 

Lång hållbarhet och branschledande garantier

Hållbarhet ska vara en självklarhet vid val av tätskiktssystem. Vi anser att teknisk livslängd och klimatpåverkan går hand i hand, därför redovisar vi öppet våra system i tredjepartsupprättade EPDer. Trebolit erbjuder ett omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Vår garanti omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete. Dessutom är garantin knuten till fastigheten oavsett ägare vilket även är en trygghet vid en eventuell försäljning. Våra garantier ställs ut och administreras av en fristående tredje part, Tätskiktsgarantier i Norden AB. Detta för att fastighetsägaren alltid ska kunna känna sig trygg med att en eventuell skada hanteras av en neutral part som kostnadsfritt utreder och åtgärdar både läckage och följdskador. Läs mer om våra garantier  

 

Produktion

För att säkerställa kvaliteten finns vi med som stöd och hjälp under hela produktionsskedet. Varje byggprojekt är unikt och även under det mest välplanerade projekt kan förutsättningar och omfattning komma att förändras under produktionsskedet. Vårt stöd till ert byggprojekt under produktionsskedet kan handla om underlag för KMA-planer, platsbesök, utbildning av nya montörer och anpassningar av tekniska lösningar och produktsystem.

Systemlösningar och produktfakta

Information om Trebolits systemlösningar hittar du på våra dokumentsidor

Metod och monteringsanvisningar

Ett riktigt utfört montage är avgörande för tätskiktets funktion och för att garantierna ska gälla. Våra monteringsinstruktioner består av steg-för-steganvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande. Alla våra monteringsanvisningar

Personlig rådgivning och tekniskt stöd och support för entreprenörer

Vi finns här redo att hjälpa till. Tveka aldrig att kontakta oss för personlig rådgivning. Femton minuter på telefon kan komma att spara massor av pengar i slutskedet. Kontakta våra taktekniker

Arbetsplatsbesök

Våra taktekniker besöker dagligen arbetsplatser över hela Sverige. Detta unika arbetssätt är mycket uppskattat av både montörer, entreprenörer och beställare. Genom att finnas på plats ute på taken fångar våra tekniker upp frågor och kvalitetsavvikelser i ett tidigt skede.Tveka inte att kontakta våra taktekniker för besök på ditt projekt. 

Utbildningar

Varje år utbildar vi hundratals takmontörer genom vårt utbildningssystem Nordic Waterproofing Education. Vårt utbildningssystem omfattar flera ämnesområden, från tätskikt till fuktfysik. För att kunna nå ut med dagsaktuell information och nyheter når vi montörerna genom vårt digitala utbildningsverktyg MOBLRN. Den som genomgått utbildning genom Nordic Waterproofing Education och Moblrn ger auktorisation att montera Trebolits produkter. För tätskiktsentreprenörer ger våra utbildningar möjlighet att lämna Ansvarsutfästelse genom Tätskiktsgarantier i Norden AB. Kontakta någon av våra entreprenörer  

Överlämning och förvaltning

Ett färdigt projekt är ett avslut, där våra samarbetspartners säkerställer att alla garantier och dokumentation är på plats. Men också början på nästa fas i fastighetens och takets livscykel av förvaltning och underhåll. Vi hoppas att du är nöjd och ger oss förtroendet att hjälpa till med fler fastigheter i ert bestånd.

Garantibevis

Efter genomfört projekt får ni ert garantibevis. Har du använt dig av en Trebolitentreprenör som är utbildad av oss så har du rätt till en garanti som omfattar såväl material, som följdskador och entreprenörens arbete. Läs mer om våra omfattande garantier.

Vi erbjuder garantitider från 10 år upp till 30 år
Hitta din Takentreprenör
 

Projektdokumentation

Vi har samlat all information som finns kring våra produkter och tjänster så att du enkelt ska finna dem. Det finns ett brett utbud av dokumentation som riktar sig till våra olika kunder och användare. Du kan enkelt ladda ner all dokumentation som du behöver för ditt projekt. Läs och ladda ned något av våra dokument