Övrigt

Trebolits samtliga P-märkta produkter kontrolleras av en oberoende instans, RISE provningsanstalt i Borås. Produkterna kontrolleras årligen att de uppfyller kraven.
Alla dokumenten till produkterna finns tillgängliga under respektive produkt eller så hittar du dem längst upp under Dokumentation.
Du kan fästa upp till 500 mm isolering.
Nej någon sådan garanti finns inte. Sprickbildning är ett ålderstecken.
Bitumen är ett bindemedel som består av kolväten. Bitumen är det tyngsta användbara ämne som återstår efter raffinering av råolja.
Eftersom bitumen har goda vattentätande egenskaper kan den användas för vattentätning av tak, vägbeläggningar och fasader. Bitumen är idealisk för takläggning, det vanligaste användningsområdet är vid läggning av platta tak.
Det går åt mer material vid skarvning av underlagstäckning av plast eftersom överlapp måste göras över ett fack.