Glaciär 3

Det kan bero på att underlagspappen har veckat sig. Kan även bero på monteringen av Glaciär, produkten innehåller polyesterbärare, vilken kommer sträcka sig när det blir varmt. All takpapp bör fästas från mitten och ut mot kanterna för att minimera risken för veckbildning.
Ja, använd underlagspapp Trebolit YAM 2000 eller underlagsduk Trebolit UD3.
Ja, Glaciär 3 är endast tillåtet på tak med över 3° taklutning.
Se prestandadeklaration under Dokumentation eller på produktens sida under Dokument.
Nej, det motsvarar 2,3 grader lutning. Glaciär kräver minst 3 grader.
Det finns en bra monteringsanvisning under Dokumentation.
Nej.
Nej, 3° lutning krävs och det är inte tillåtet med trall på Glaciär 3.
Ja, men du måste kontakt en takentreprenör. Det går inte att använda Glaciär 3 till detta.
Utförs lämpligast av en takentreprenör med annan typ av produkt. Inte Glaciär 3.
Nej, det finns inget krav på riktning, men sträva alltid efter att få en frånfallsskarv när du lägger papp.
Absolut, men se till att plåten är polyesterlackad.
Skär ett kryss i bulan och värm ner pappen.
Ja, om taklutningen är över 3° kan du lägga Glaciär 3. Ditt gamla tätskikt fungerar som underlagspapp.
Har du en blåsa på taket innebär det att fukt har kommit in. Vid omläggning ska blåsorna skäras upp och klistras ner.
Ställ rullarna i skuggan. Undvik att arbeta mitt på dagen.
Mossa trivs i fukt och skugga. Använd alg- och mossborttagning utan lösningsmedel (finns i bygghandeln), samt en mjuk borste. Använd inte högtrycksspruta! Det förstör taket.
Ja, men rullarna ska förvaras i rumstemperatur. Ta ut rullarna efterhand. Använda varmluftspistol för att aktivera klisterytan.
10 års produktgaranti.
Hur ser det ut? Läcker det? Lutning m.m.? Om takets lutning är mindre än 3° krävs det att en certifierad takfirma lägger om taket. Över 3° taklutning rekommenderas Glaciär 3.
Glaciär 3 är en produkt som är godkänd att montera på tak med 3° lutning. Glaciär 3 ska inte svetsas, se monteringsanvisning under Dokumentation.
Skiffermaterialet på ytpappen är ett naturmaterial. Viss färgskiftning förekommer, men den kommer jämnas ut efterhand.
Nej, du får endast gå upp max 500 mm på vertikal yta. Sen ska resterande yta kläs med plåt.
Taket ska sektioneras upp i åtta sektioner, pappen läggs längs takfoten. Sektionerna förbinds med en 24 cm remsa.
Du kan lägga Glaciär i båda riktningarna som du beskriver. Om du inte hinner klart bör du täcka resterande yta med presenning som väderskydd.
Vi rekommenderar glaciär 3. En bitumenbaserad produkt som finns i grå nyans.
Ja, med asfaltkitt kan du laga läckor i taket. Asfaltkitt är en fiberarmerad produkt som är UV-beständig. Alternativt med byggtejp.
Nej, underlagstäckning krävs. Använd Trebolit YAM 2000 eller Trebolit UD3.
Pappen ska ha ett avslut mot en vertikal yta alt. en kantregel enligt monteringsanvisningen.
Du har förmodligen fått en läcka i en skarv, gå upp på taket och kontrollera tätheten i skarvarna.
Om du väljer Glaciär 3 är det viktigt att minsta taklutningen är 3°. Följ noga instruktionerna i monteringsanvisningen.
För målning av skifferbelagd yta rekommenderas utomhusakrylatfärg. Kontakta din lokala färghandlare.
Listtak är i regel kristallsvarta, därför rekommenderas en svart polyesterlackad plåthuv.
Det gamla tätskiktet fungerar som underlagspapp. Dock ska taket vara rent och snyggt. Blåsorna ska skäras upp och svetsas ner.
Visst kan du det, men det blir dyrt. Vi rekommenderar underlagspapp eller underlagsduk.