Svensktillverkat tätskikt på svenska tak sedan 1889. I 130 år har vi varit i topp...

Visste du att takpapp är en svensk uppfinning? Amiralitetsläkaren Arvid Faxe från Karlskrona blev 1789 den förste som tillverkade takpapp i Sverige. Faxe kallade sin produkt ”stenpapper” och den blev mycket uppmärksammad i bland annat Tyskland, Ryssland och Frankrike.

1862 började man i Munksjö tillverka papp i rullar på ett mer industriellt vis. Då bestod pappen av en stomme av helyllelump som impregnerades med stenkoltjära. Genom att pappen levererades i rullar blev den lättare att både transportera och lägga än Faxes pappark.

1889 startade Trebolit men då under namnet Phylatterion. På 1920-talet övergick man från stenkolstjära till asfaltpapp (oljeasfaltpapp), en produkt som Phylatterion (Trebolit) sålde under namnet bl a ”Leijonpapp”. Tillverkningsmetoden ändrades inte nämnvärt under de följande 40 åren. Mot slutet av 60-talet började emellertid kvalitén på lumpstommen försämras, bl a beroende på den ökande användningen av nylon i våra kläder. Man övergick då till att använda glasfiber som stommaterial. De glasfiberbaserade stommarna hade emellertid en tendens att spricka eftersom de hade svårt att ta upp de rörelser som uppkom vid tjock isbildning på taken. I mitten på 70-talet övergick man därför till stommar av polyester som har en väldigt hög brottöjning och elasticitet.

Trebolit130_2.jpg

1982 blev Trebolit först i Sverige med tillverkning baserad på SBS-modifierad asfalt. Metoden innebär att man blandar gummipolymerer (SBS) i asfalten i stället för att låta den oxidera. Man får då en mycket elastisk asfalt med mycket goda egenskaper – i synnerhet vid låga temperaturer. Den SBS-modifierade produkten blev snart det dominerade materialet hos samtliga nordiska tillverkare. Kombinationen SBS – asfalt och den mycket starka och elastiska polyesterstommen ger en takbeklädnad som utan något som helst tvivel kan sägas ha en livslängd på 30 år eller mer. I takt med att polymererna och stommarna förfinats har man kunnat gå från trelagssystem till dagens enlagssystem med tunnare och tunnare tätskiktsmattor.

1meterslinan perspektiv_lowres.jpg