Terrass & parkering

Trebolit TP 6500 är godkänt för sedumtak. Konstruktionen behöver kanske kompletteras med ett rotskydd beroende på typ av växtlighet.
Trebolit TP 6500, tätskiktemembran för inbyggda konstruktioner.
Trebolit TP 6500 och Elastolit 001 är godkända för sedumtak med 10° lutning.
Trebolit TP 6500.
Tätskiktet till gröna tak håller bra när det är inbyggt, men inte mot rotprenetration. Då måste det finnas en rotsäker duk (mekansikt rotskydd).
Trebolit TP 6500.
För moss-sedumtak som har taklutning 27° rekommenderas Elastolit 001.
Du måste anlita en takentreprenör. Vid inbyggda tätskikt rekommenderas TP 6500.