YEP 3500 PIR - 10x1m

Art.nr.:
5078501

Tätskiktsmembran avsett att installeras som undre lag i 2-lags tätskiktssystem med speciella egenskaper som möjliggör installation av valfri Elastolit 001 och E-Lit produkt på tak isolerade med PIR-isolering. D.v.s PIR isolerade tak med röd, grön, vit takpapp, eller med luftrenande Noxout. YEP 3500 PIR möjliggör till och med PIR isolerade tak med varmluftsinstallerad Trebolit E-Lit. Produkten fungerar även som ångspärr under PIR-isoleringen. Obs! tak isolerade med PIR-isolering kräver särskilt Broof t2 godkännande. Se produktblad för godkända kombinationer.