Venturix godkända brännare

Nästa generations godkända brännare för installation av tätskiktsmatta på tak.

Heta arbeten:

Säkerhetsregel 11 ersätts med Säkerhetsregel 8

Heta Arbeten Säkerhetsregel 8: Vid torkning eller uppvärmning ska verktyg och metoder användas som innebär att materialet inte antänds. Vid applice­ring av tätskikt får material uppvärmas till högst 300 °C. När uppvärmning sker genom förbränning av gas, ska brännare ha helt innesluten låga eller vara tillverkad så att verktyget uppfyller kraven i SBF 2023:1.