Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Vårt miljöarbete

 

Varje företag som producerar något påverkar miljön mer eller mindre, på ett eller annat sätt. Vi på Nordic Waterproofing AB är inget undantag. Vi vet att vi använder den oljebaserade råvaran Bitumen, och vi vet att olja är en ändlig resurs som vi i möjligaste mån ska undvika att använda.
Men varför väljer då vi och andra takpappstillverkare att använda Bitumen? 
Jo, grundorsaken är att Bitumen i takpapp har en fantastiskt bra tätningsförmåga mot vattengenomträngning på tak som är svår att överträffa. Det finns faktiskt också ett ”slit och släng”-beteende som vi motverkar genom att Bitumen klarar av att ligga på taket utsatt för väder och vind i 30-40 år och till och med längre!

Vi har i vårt labb utvecklat och modifierat våra Bitumenblandningar i över de 100 år som vi har tillverkat takpapp, så att de inte behöver vara så tjocka som förr. Detta sparar in mängden använd Bitumen per m2 lagt tak.

 Att försöka göra mer av mindre sitter i vår ryggrad!

Har du en god idé om hur vi kan minska våra produkters miljöpåverkan? Tveka inte att höra av dig, vi är alltid intresserade av dina synpunkter!

 

Top_image 120down_image 120_del1down_image 120_del2down_image 120_2down_image 120_3down_image 120_4down_image 120_5down_image 120_6down_image 120_7down_image 120_8down_image 120_9