Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Tätskiktsgarantier

Ingen fara på taket!

TÄTSKIKTSGARANTIER™ är ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak. Trygghetspaketet omfattar material och följdskador till entreprenörens arbete under 10+5 år.

AB Tätskiktsgarantier i Norden utfärdar varje år ca 3000 ansvarsutfästelser för detta trygghetspaket och har de senaste 25 åren försäkrat mer än 70 miljoner m² tätskikt i Sverige. Över 200 auktoriserade takentreprenörer är anslutna till oss.”