Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit montörsutbildning

Trebolit håller fortlöpande utbildningar med auktoriserade takentreprenörer och montörer.

Syftet med dessa utbildningar är att höja kompetensnivån hos personalen som arbetar med våra produkter.

Genom utbildningarna säkerställer vi att produkterna används och installeras enligt Trebolits anvisningar och riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER®. Dessa följs upp och uppdateras av AB Tätskiktsgarantier i Norden.
Utbildningarna hålls med både teori och praktik i våra utbildningslokaler i Höganäs. Vi kan även erbjuda skräddarsydda utbildningar på plats hos våra kunder.