Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Kvalitet, arbetsmiljö & miljöcertifiering

Trebolit Kvalitet och miljösystem för Takentreprenörer
Trebolit har utarbetat en handledning för kvalitets- & miljöledningssystem för takentreprenörer. Handledningen är uppbyggd enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. Materialet får endast användas av certifierade Trebolitentreprenörer och är endast tillgängligt efter genomgången kurs anordnad av Trebolit.

Utbildning
Trebolit erbjuder sina trogna entreprenörer en 2-dagars utbildning där slutresultatet är att man går hem med ett eget kvalitets och miljösystem för sitt företag som är accepterat i hela Sverige. Verksamhetssystemet kommer inte att certifieras, men kan med vissa tillägg i framtiden certifieras enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) om behov finns.

Varför skall jag ha ett kvalitet och miljösystem?
Konkurrensfördelar – ökar chanserna vid upphandlingar etc.
» Minskade kostnader – förbättrad ordning och reda, erfarenhetsåterföring.
» Ger ökat erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer.
» Säkerställer att vi följer lagstiftningskrav/myndighetskrav.Säkerställer att vi följer lagstiftningskrav/myndighetskrav.

Marknadsföring
Trebolit kommer att marknadsföra de entreprenörer som har genomgått utbildningen och skaffat sig ett kvalitet och miljösystem till sitt företag.

Intressant?
Tycker du att detta låter intressant? Kontakta då din lokala säljare så berättar han mer samt när det är planerat att genomföra nästa utbildning.