Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Underlagstäckning

Underlagstäckning har som uppgift att skydda byggnaden från väder och vind både under byggtiden och under takets livslängd!

Underlagstäckning för takpannor, shingel, profilerad plåt och planplåt.

Trebolit 221 – YAP 2200 – Underlagspapp med frilagd kant
Används som underlagstäckning för betongtakpannor eller shingel. Minsta taklutning 14° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Godkänd enligt AMA Hus – JSC.1.
B=0,67m x L=15m

Underlagstäckning för takpannor, shingel och profilerad plåt.

Trebolit 117 – Underlagsduk med klisterkant
Används som underlagstäckning för betongpannor eller shingel. Minsta taklutning 6° (på råspont) med dold infästning förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Godkänd enligt AMA Hus – JSC.61.
B=1m x L=25m

Underlagstäckning för plan plåt och lertegel.
Trebolit 1800 STEEL
Används som underlagstäckning under plan plåt och lertegel. 1800 STEEL kan ligga öppen för UV-exponering i 12 månader, har en PP-fleece på toppen för att undvika sand som kan repa plåten. Duken hjälper även tillför att minska halkrisken jämfört med sandad underlagspapp. Produkten har dubbla bitumen klisterkanter med en speciell fasning som ger en plan produkt i överlappet för att undvika de visuellt synliga banden som syns genom plåt med traditionell YEP 2500 underlagspapp. 1800 STEEL kan läggas från 3° taklutning. Ytvikt = 1800 gr/kvm. Godkänd enligt AMA Hus JSC.61 underlagsdukar.
B=1m x L=12m

Underlagstäckning för ytpapp samt svetsbara tätskikt.

Trebolit 122 – YAM 2000 – Underlagspapp
Används som underlagstäckning till ytpapp såsom Trebolit Glaciär 3° och Trebolit 238. Ej godkänd under takpannor. Godkänd enligt AMA Hus – JSC.1.
B=0,7m x L=10m

Underlagstäckning för frihängande montage av takpannor och profilerad plåt.

Trebolit 115 – Diffusionsöppet Underlagstak
Används som frihängande underlag för läktade taktäckningsmaterial så som takpannor (av typen betongtakpanna) eller plåtmaterial på träläkt. Minsta taklutning är 18° förutsatt att det ovanliggande takmaterialet är avsett för dessa taklutningar. Godkänd enligt AMA Hus – JSC.65.
B=1,5m x L=25m