Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Ytskikt

Vackert och tryggt tak för dig som tycker om att göra jobbet själv.

Bitumenbaserade ytskikt, eller takpapp som det vanligtvis omnämns, återfinns både på bodar i gamla fiskelägen och nyproducerade villor. Dagens moderna tätskikt på tak har en SBS-blandning som ger täta och trygga tak länge.

Trebolit Glaciär 3°

För låglutande och lutande Tak – Glaciär 3°. Används vid renovering eller nybyggnad av tak med taklutning ner till 3°.

Trebolit BASIC

Vid renovering eller nybyggnad av tak på ekonomibyggnader (typ vedbod, cykelskjul m.m.) med taklutning ner till 14°.

Trebolit Shingel

Trebolit Shingel är ett lättare alternativ än till exempel takpannor. Trebolit Shingel kan monteras på tak med lutning 14° eller brantare.