Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Tätskikt för auktoriserade entreprenörer

Vi tillverkar och marknadsför tätskiktssystem för låglutande tak av hög kvalitet som är anpassad till svenskt klimat.

1982 startade vi som första företag i Sverige tillverkning av produkter med gummimodifierad (SBS – Styren-Butadien-Styren) bitumen under det välkända varunamnet ”Elastolit”.
Vår senaste topprodukt är Trebolit E-lit med optimala egenskaper för de svenska taken. En nyutvecklad varmluftsprodukt som sätter en ny standard för framtidens tätskikt för tak. 100% varmluft.