Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Inbyggda tätskikt

1-lags inbyggda tätskikt

Gemensamt för TP 4500 och TP 6500 är att de består av en kraftig polyesterstomme belagd med SBS-modifierad bitumen. De har sandad översida och plastad undersida.

TP 4500 (YEP 4500) är ca 3 mm tjock och används t.ex. grundmurstätning, balkonger och mindre icke trafikerade gårdsbjälklag.

TP 6500 (YEP 6500) är >5 mm tjock och används t.ex. på terrasser, gröna tak, omvända tak, parkeringsdäck och andra trafikerade ytor, dock ej broar.

M_Inbyggda_1lagTrema3_5web

2-lags inbyggda tätskikt

TP Duo och TP Duo Classic består av två lager tätskiktsmembran av SBS-modifierad bitumen med en kraftig polyesterstomme.

TP Duo (YEP 3500 + YEP 3500) är ett svetsat tätskiktssystem som består av två lager YEP 3500 med sandad översida och plastad undersida. TP Duo används till t.ex. terrasser, gröna tak, innergårdar. Första lagret kan användas som tillfällig tätning under byggskedet.

TP Duo Classic (YEP 2500 + YEP 2500) består av två lager YEP 2500 med sandad över- och undersida och klistras med varmasfalt. TP Duo Classic används till t.ex. terrasser, inner­gårdar och gröna tak. Systemet fun­gerar utmärkt tillsammans med cellglas- och PIR-isolering. Första lagret kan användas som tillfällig tätning under byggskedet.

M_Inbyggda2lagTrema Duo_DuoClassic