Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Byggkemiska produkter

För att komplettera vårt sortiment av tätskikt erbjuder vi ett brett sortiment av byggkemiska produkter som hjälpmedel vid läggning och reparationer.

Trebolit Asfaltsprimer
En asfaltlösning för ytor som skall fuktisoleras eller läggas med nytt tätskiktsmembran.

Trebolit Asfaltsklister
Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Trebolit Asfaltskitt
Asfaltpasta med fibrer för reparation av sprickor och hål i asfaltbaserade tätskikt.

Trebolit Takmassa
För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta.