Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit Underlagspapp BASIC YAM2000

Trebolit Underlagspapp BASIC är en traditionell underlagspapp som läggs under bitumenbaserad ytpapp t.ex. Trebolit Glaciär 3 och Trebolit Ytpapp BASIC.

Storlek: 0,7X10 m
Täckande yta: 6 kvm
Lägsta taklutning: 3 grader (under Ytpapp/tätskikt)
Öppentid: 2 mån
Infästning: Pappspik genom båda lagren, 170st/rulle
Produkten har inte frilagda kanter
Monteringsanvisning finns på baksidan av omslaget