Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit Tvålagssystem

Trygghet genom traditionell och beprövad läggningsmetod.

Som komplement till det mer vanliga enlagssystemet kan Trebolit även erbjuda ett traditionellt tvålagssystem för kunder som så önskar. Två var för sig täta skikt som tillsammans skapar ett absolut tätt tak med maximal trygghet.
Tvålagstätskikt kan vara speciellt bra för stora projekt med lång byggtid. Det första lagret läggs tidigt i byggperioden för att skapa ett tätt tak. Andra lagret läggs med fördel i slutet av byggperioden och undgår på så sätt mekaniska påfrestningar.

Montering och användning 
Först monterar man ett lager YEP 2500 alternativt YAM 2000, som helklistras i asfalt. YEP 2500 kan dessutom infästas mekaniskt, sträng- eller skarvklistras beroende på underlaget.

Ovanpå underlagsskiktet läggs ett lager Elastolit SEP 4000 som helklistras. Ytskiktet är uppbyggt kring en kraftig stomme av polyester och ytan är skifferbelagd. Undersidan är sandströdd.
Ytvikten är totalt 8,5 kg/m².