Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit Shingel

Trebolit Shingel är ett tidlöst takmaterial som passar de flesta byggnadstyper. Det är lätt att lägga, har lång livstid och passar även dig som vill göra jobbet själv.

Trebolit Shingel är ett lättare alternativ än till exempel takpannor. Beroende på vilken typ du väljer så väger det mellan 7,7 och 9,4 kg/m², jämfört med takpannor som väger 40-50 kg/m².

Takshingel består av en mineralfiberstomme som har impregnerats med SBS-modifierad bitumen. Ytan är skifferbelagd, vilket bland annat skyddar produkten mot UV-strålning. Skiffer är ett naturmaterial och kan därför skifta något i färg. För att få ett så jämnt resultat som möjligt på ditt tak bör shingel från minst fem olika paket blandas vid montering.

Montering & Användning
Shingelplattorna är enkla att lägga. Allt som behövs är hammare, pappspik 25 x 2,8, pappkniv, snörslå, takfotsremsa och nockplattor. Om taket har ränndalar behövs rullar med Ränndalsremsa.

Trebolit Shingel kan monteras på tak med lutning 14° eller brantare. Bäst resultat nås om temperaturen är över +10°C och materialet förvaras i rumstemperatur. Vid lägre temperaturer måste produktens skarvytor förvärmas med varmluftspistol. Undvik att lägga shingel i högsommarvärme.

Shingel bör lagras så att den skyddas från solljus och fukt. Vid temperaturer lägre än +5°C ska shingelpaketen förvaras minst ett dygn vid lägst +18°C. Paketen tas ut från varmlagret efter hand som de ska läggas.