Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit Elastolit

Trebolit Elastolit tätskikt är ett väl beprövat tätskikt för tak, terass och parkeringsdäck. Nu kan det även monteras med elsvetsutrustning.

Trebolit Elastolit är ett traditionellt och väl beprövat tätskikt som håller garanterat tätt under många år. Det är anpassat för det nordiska klimatet och klarar utan problem regn, snö, kyla och vind. Det är smidigt och har hög skarvstyrka även vid låga temperaturer och kan därför ta upp stora rörelser i underlaget.

Trebolit Elastolit för tak
Trebolit Elastolit för tak finns i två olika utföranden:
» Trebolit Elastolit 001 för nybyggnation direkt på isolering.
» Trebolit Elastolit R01 för underlagstäckt råspont eller omtäckning av gammalt tätskikt.

Trebolit Elastolit 001 för nybyggnation finns i fem olika färger; kristallsvart, pansargrå, vit, röd och grön.

Montering
Trebolit Elastolit tätskikt för tak installeras med traditionell gasoldriven utrustning. I de flesta fall fästs tätskiktet genom mekanisk förankring, vilket är det säkraste och lättaste sättet att få ett tak som ligger tryggt även under rejäla stormar. Alternativt kan mattorna strängsvetsas mot underlaget.
Trebolit Elastolit ska alltid läggas av auktoriserade och utbildade takentreprenörer.

Nu med en skifferbeläggning som renar luften Trebolit Elastolit LESSNOX
Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan. Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt med  titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!

Trebolit Elastolit för terrass och parkeringsdäck
Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan. Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt med  titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!

Montering
Trebolit Elastolit tätskikt för terrass- och parkeringsdäck installeras med traditionell gasoldriven utrustning. Oavsett om du ska lägga asfaltbetong, cementbetong, betongplattor i sand eller fin makadam, värmeisolering med mera, kan du tryggt kombinera det med Trebolit polymermatta.
Trebolit Elastolit ska alltid monteras av auktoriserade och utbildade takentreprenörer.