Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit Elastolit Terrass och Parkering

Trebolit Elastolit Terrass & Parkeringsdäck, tätskikt för dolda och inbyggda konstruktioner installeras enligt traditionell metod. Med sin höga slitstyrka och utmärkta mekaniska egenskaper får ni ett inbyggt kraftigt tätskikt som garanterat håller tätt under lång tid. För terrass- och parkeringsdäck är detta speciellt viktigt eftersom skador och läckage kan vara svåra att identifiera och kostnaderna vid en eventuell reparation höga.

Produktsortiment
Dessutom finns Trebolit Elastolit 6500, för parkeringsdäck, terrassdäck, dolda och inbyggda tätskikt, i två olika utföranden:

» Elastolit TP 4500, med en ytvikt på 4,5 kg/m²
» Elastolit TP 6500, med en ytvikt på 6,5 kg/m²

Montering – Användning
Trebolit Elastolit tätskikt för dolda och inbyggda konstruktioner installeras enligt traditionell metod. Undersidan är belagd med extra asfalt. För att ge bästa möjliga svetsegenskaper är undersidan dessutom täckt med plastfolie, som smälter bort vid uppvärmning. Oavsett om du ska lägga asfaltbetong, cementbetong, betongplattor i sand eller fin makadam, värmeisolering m.m. kan du tryggt kombinera det med Trebolit Polymermatta. Trebolit Elastolit ska alltid monteras av certifierade och utbildade takentreprenörer.