Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit Elastolit NOXOUT

Med Elastolit NOXOUT reducerar du mängden NOx-partiklar i luften. Det ger en renare luft – för både dig och mig! Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för hälsan. Det är här NOXOUT-membranet kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt med titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!

illus

Om Kväveoxid (NOX) och hur fungerar Trebolit Elastolit NOXOUT
Kväveoxider (NOx) är luftföroreningar som kommer ifrån fordon och industrin i form av avgaser och som är skadliga för människor och miljö. Trebolit Elastolit NOXOUT är belagd med ett skiffer som fungerar likt enkatalysator vilken reducerar kväveoxidkoncentrationen i luften. En katalysator är ett ämne som utan att förbrukas ändrar förutsättningarna för en kemisk reaktion genom att öppna alternativa reaktionsvägar. Med hjälp av uv-ljus och katalysatorskiffern på taket oxideras kväveoxiderna till nitrat som istället blir till näring för växter.

En katalysator, i detta fall Titanoxid (TiO2) påskyndar reduceringen av NOX betydligt och gör att reaktionerna kan ske vid en betydligt lägre temperatur och mycket snabbare. Katalysatorer fungerar även ofta selektivt vilket gör att den gynnar önskade reaktioner och missgynnar andra oönskade reaktioner. Reducering av NOX sker alltid på taken med hjälp av uv-ljus från solen men mycket långsamt. En katalysator påskyndar reaktionen kraftigt och gör att reaktionerna går snabbare och sker vid lägre temperaturer.

Ett Elastolit NOXOUT-tak på 1000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 5) släpper ut under 17000 mils bilkörning.