Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit 221 YAP2200

Trebolit 221 är en traditionell underlagspapp som läggs under läktade ytskikt t.ex. betongtakpannor och profilerad plåt samt Shingel.

Storlek: 0,67X15 m
Täckande yta: 8,5 kvm
Lägsta taklutning: 14 grader
Öppentid: 2 mån
Infästning: Pappspik genom båda lagren, 250st/rulle
Produkten har frilagda kanter
Använd Trebolit Asfaltklister vid tvärgående skarvar
Monteringsanvisning finns på baksidan av omslaget