Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit 1800 STEEL

Trebolit 1800 STEEL är en underlagsduk som läggs under profilerad plan plåt (bandtäckning) samt lertegelpannor.

Storlek: 1X12 m
Täckande yta: 11 kvm
Lägsta taklutning: 3 grader
Öppentid: 2 mån
Infästning: Pappspik antingen genom båda lagren eller i undre lagret (s.k. dold infästning), 200 st/rulle
Produkten har klisterkanter
Använd Trebolit Asfaltklister vid tvärgående skarvar

Produkten kan även med fördel läggas under läktade ytskikt t.ex. betongtakpannor och profilerad plåt samt Shingel. 1800 STEEL är även den perfekta underlagstäckning vid områden med mycket blåst, tex kustnära lägen.