Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Trebolit 117 Underlagsduk

Trebolit 117 YEP 600 är en underlagsduk som läggs under läktade ytskikt t.ex. betongtakpannor och profilerad plåt samt Shingel.

Storlek: 1X25 m
Täckande yta: 23 kvm
Lägsta taklutning: 6 grader
Öppentid: 2 mån
Infästning: Pappspik endast i undre lagret (s.k. dold infästning), 420st/rulle
Produkten har klisterkanter
Använd Trebolit Asfaltklister vid tvärgående skarvar
Monteringsanvisning finns på baksidan av omslaget