Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Takbrunn och bräddavlopp

Ett brett utbud av takbrunnar och bräddavlopp kan erbjudas till våra olika tätskiktssystem. Trebolit Takbrunnar och Bräddavlopp omfattar ett sortiment brunnstyper för avvattning av tak med invändigt avlopp. Takbrunnarna är utformade för inbyggnad i olika takkonstruktioner och är speciellt anpassade till våra olika tätskiktssystem.

Klicka på bilden för att titta i vår broschyr  Projekteringsvägledning – Takavvattning:

Trebolit Takbrunn Komplett

Trebolit Takbrunn Komplett är en takbrunn med prefabricerad intäckningskrage under brunnsflänsen. Lövfångarsil ingår alltid. Finns som 75 mm och 110 mm. Tappstycke, längd 400 mm.

Trebolit Insticksbrunn Komplett

Trebolit Insticksbrunn Komplett är en takbrunn med prefabricerad intäckningskrage under brunnsflänsen. Baktryckspackning och lövfångarsil ingår alltid. Finns som 63 mm (för instick i 75 mm takbrunn) och 90 mm (för instick i 110 mm takbrunn). Tappstycke, längd 400 mm.

Trebolit Takbrunn Standard

Standardtakbrunnar levereras utan lövfångarsil, intäckningskrage och övriga tillbehör. Välj fritt och sätt ihop som du vill ha den. Finns i fyra olika dimensioner, Ø63 mm, Ø75 mm, Ø90 mm och Ø110 mm. Tappstycke, längd 400 mm.

Trebolit Sargbräddavlopp

50 mm förhöjt utlopp. Tappstycke 400 mm.

Trebolit Sargutkastare

Lutning 1:40. Tappstycke 400 mm.

Trebolit Bräddavlopp (insats)

Bräddavloppinsats till takbrunn med invändig diameter på 110 mm.

Trebolit Baktryckspackning

Baktryckspackning ersätter den gamla O-ringen som lätt kunde ge upphov till läckage genom att hamna fel eller skadas vid installation. Den nya baktryckspackningen ger en helt tät anslutning mellan insticksbrunn och befintlig takbrunn och eliminerar risken för att hamna fel vid montage. Baktryckspackning finns i fyra storlekar anpassade till Trebolits takbrunnar.

Takbrunn:         För rör Ø:

63 mm               75 mm
75 mm                90 mm
90 mm                110 mm
110 mm              125 mm

Baktryckspackning följer alltid med när du köper Trebolit Insticksbrunn Komplett.