Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Terrassbrunn TG

Terrassbrunn TG används för avvattning av bjälklag med inbyggda (dolda) bitumentätskikt. Brunnen som är körbar är den enda som uppfyller både kraven enligt AMA Hus 11 JSE.17 samt AB Tätskiktsgarantier i Norden:s riktlinjer.

Läs mer på www.tätskiktsgarantier.se

Terrassbrun TG är av hög kvalitet och har en flexibel konstruktion. Tack vare ett nytt vidareutvecklat system med ställbara förhöjningsringar kan brunnen enkelt anpassas till överbyggnader med stor variation i påbyggnadshöjd. Det nya ringsystemet har ett nytt hålmönster som även medför en förbättrad dränering.

Brunnen som finns med både rakt utlopp och sidoutlopp är tillverkad av korrosionsbeständig koppargjutlegering av hög kvalitet innehållande 85 % koppar (rödmetall CC491K). Brunnsflänsen är förprimad med primer. Genom att kombinera en inre ställbar förhöjningsring, höjd 100, 150 eller 150 mm, med en yttre ställbar 200 mm hög ring kan ett flertal olika kombinationshöjder erhållas. Innerringarna kan även användas enskilt. Utöver nämnda dimensioner finns en 30 mm hög fast ring som inte kan kombineras med ytterringen. Se olika alternativ nedan. TG-brunn 4” merd rakt utlopp kan även beställas gängad tillsammans med ett 300 mm förlängningsrör. Om inte annat anges är tillbehören tillverkade av samma material som brunnen. För mer detaljerade ritningar, se separat dokumentation.

Montering
Normalt gjuts brunnen in i betongbjälklaget. Intäckningskrage och klämring monteras i samband med anslutningen av tätskiktet. Förhöjningsring/ar och plansil monteras när överbyggnaden utförs. För vidare information, kontakta våra säljare eller kundsupport.