Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Vanliga Frågor

När kan jag själv täcka om mitt gamla papptak med Trebolit Glaciär ?
När jag har en lutning som är minst 1:16 (ca 3°) och när jag inte har för många genomföringar såsom skorstenar, ventilationsrör invändiga takbrunnar etc. Jag måste naturligtvis också ha ett spikbart underlag.

Måste jag ha underlagspapp under Trebolit Glaciär ?
För att hindra att det nya tätskiktet skadas av uppstickande spikskallar, brädskarvar etc vill vi att en underlagspapp används. Detta skyddar även brädtaket under byggtiden. Vid omtäckning fungerar den gamla pappen som underlagspapp.

Den gamla pappen är lagd i takfallets riktning, kan jag lägga Trebolit Glaciär längs med takfot/nock så som ni rekommenderar?
Ja, det går utmärkt. I viss belysning kan man skymta de gamla pappskarvarna genom det nya tätskiktet, men det har ingen betydelse för tätheten. Montage enligt våra anvisningar gör att regnvatten rinner bort från skarvarna och inte längs med, en klar fördel.

Hur underhåller jag ett tak med Trebolit Glaciär ?
Trebolit Glaciär har en förväntad livslängd på åtminstone 30 år. Ett ev. underhåll ligger långt fram i tiden, kanske 15-20 år. Vi ber att få återkomma då med förslag på lämpliga produkter.

Mitt 25 år gamla papptak har börjat läcka. Vad skall jag underhålla det med?
I detta fallet är det inte fråga om underhåll. Taket är sannolikt slut och behöver täckas om med nytt tätskikt.

Skall jag använda Primer Kallasfalt innan Täckmassa stryks på?
Ja, i de flesta fall. Primer tränger in i pappen och mjukar upp den gamla, torra och spröda stommen, medan Täckmassan som är tjockare stannar mer på ytan. En förstrykning med Primer gör att det går åt mindre Täckmassa.

Finns det något jag kan smeta ut över hela takytan, som lagar läckor i taket, även om jag inte vet var de finns?
I Trebolit-sortimentet finns ingen sådan produkt. En läcka skall letas upp och lagas. Därefter kan man överväga en behandling med Trebolit Täckmassa. För reparationen kan man använda Trebolit asfaltkitt eller en bit ny papp, svetsad eller klistrad över skadan.

När är det lämpligt att börja underhålla ett papptak med Täckmassa?
Runt 15 år efter montaget kan vara en riktlinje, men tak utsätts för väldigt olika påverkan av väder och vind. Tak i söderläge, utsatta för stark sol åldras snabbast och kan behöva behandlas tidigare än de som har ett mer skyddat läge.
Dagens tätskikt är s.k. underhållsfria och skall inte strykas med Täckmassa

Vilken underlagspapp skall jag använda under takpannor ?
Kvaliten på papp som ligger under takpannor skall vara lägst YAP 2200 (Trebolit Nr 220)
Om takets lutning understiger 18° skall dessutom papp med frilagd kant användas för att säkerställa skarvtätheten. (Trebolit Nr 221)

Det tar längre tid att spika för hand kan man använda klammer eller spikpistol ?
Trebolit rekommenderar inte användning av klammer då det har visat sig vara dåligt ur både vidhäftnings och täthetssynpunkt.

Spikpistol kan användas om spiken sätts i rakt jämfört med underlaget, så att inte spikskallen i sig gör hål i pappen. Pappspik som används benämnes enligt följande exempel:20 x 2,8
Första siffran (20) anger längden på spiken, andra siffran anger tråddiameter. Desto större tråddiameter, desto större spikskalle. Det är viktigt att rätt spikskallediameter används ur vindlastsynpunkt.

Vad skall jag använda till underhåll av mitt gamla shingeltak.
Shingeltak har en mycket lång livslängd utan underhåll. En bestrykning ger en matt, död yta som ger taket ett livlöst utseende. Låt taket åldras i fred och lägg på ny shingel när den gamla verkligen är slut, vilket erfarenhetsmässigt tar mer än 30 år.

Kan jag lägga ny shingel ovanpå gammal.
På typerna skrå, kuttet och rett går det oftast. Kolla att mönstret, som inte ändrats på många år, är detsamma.

Kan jag lägga shingel ovanpå ett gammalt papptak utan att ta bort den gamla pappen?
Ja, men de gamla pappskarvarna kommer att skymtas som upphöjningar i takytan. Vill man undvika detta skär man bort de gamla överläggen, något som är lättast en sval morgon innan solen hunnit värma upp taket.

Måste jag ha underlagspapp under takshingel även vid god taklutning?
Vi rekommenderar starkt att taket kläs med underlagspapp i samband med monteringen av råsponten. En våt brädpanel kommer när den torkar och då krymper att slå sig och ge det nya talet ett randigt utseende. Längst ner intill takfot läggs f.ö. alltid underlagspapp.