Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Kvalitét och miljö

ISO 9001 och 14001 certifierade.

Trebolit tillhör de ledande inom produktion och utveckling av bitumenbaserade tätskiktssystem och det en självklarhet att erbjuda kompletta system för alla taktyper. Allt från prefabricerade detaljer till tätskiktsmaterial – från den lilla detaljen till optimerad funktionell helhet.

Trebolit samverkar med etablerade takentreprenörer över hela Sverige, bl a genom fortlöpande utbildning i läggningsteknik och produktkännedom.

Kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO 9001 respektive 14001 hjälper oss att säkerställa våra högt ställda krav.