Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Föreskrivare & Förvaltare

Taket, som är husets femte fasad, har stor betydelse ur ett funktions-, estetiskt- samt ett ekonomiskt perspektiv.

Här har vi samlat information som du behöver som är förvaltare eller konsult.

Trebolits filosofi är att ni som beställare eller upphandlare skall känna er trygga och säkra i ert val av tak. Därför bör ni läsa våra sidor om trygghet, garanti och certifierade entreprenörer extra noga.

Kontakta gärna oss för att diskutera olika lösningar. Vi kan även ge förslag på entreprenörer som kan utföra arbetet.