Svenskt tätskikt på tak sedan 1889

Monteringsanvisning Trebolit 117